THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2022  

THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2022

Trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sinh viên cần cập nhật khối lượng kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, tiếp cận với môi trường thông tin trong nước và quốc tế nhằm hòa mình vào xu thế chung của toàn cầu. Đây cũng chính là mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam nói chung và của Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) nói riêng.