Các hình thức đóng học phí ?  
  • 09/02/2015

Các hình thức đóng học phí ?

Các hình thức đóng học phí ?

Trong quá trình học, nếu anh/chị bận công việc thì có bảo lưu được không?  
  • 28/11/2014

Trong quá trình học, nếu anh/chị bận công việc thì có bảo lưu được không?

Trong quá trình học, nếu anh/chị bận công việc thì có bảo lưu được không?

Chương trình MBA có giống với chương trình du học tại chỗ không?  
  • 28/11/2014

Chương trình MBA có giống với chương trình du học tại chỗ không?

Chương trình MBA có giống với chương trình du học tại chỗ không?

Hệ thống văn bằng do ai cấp?  
  • 28/11/2014

Hệ thống văn bằng do ai cấp?

Hệ thống văn bằng do ai cấp?

Thời gian học là bao lâu?  
  • 28/11/2014

Thời gian học là bao lâu?

Thời gian học là bao lâu?

Hình thức thi tuyển đầu vào phỏng vấn bằng ngôn ngữ gì?  
  • 28/11/2014

Hình thức thi tuyển đầu vào phỏng vấn bằng ngôn ngữ gì?

Hình thức thi tuyển đầu vào phỏng vấn bằng ngôn ngữ gì?

Giảng viên có phải 100% nước ngoài không?  
  • 28/11/2014

Giảng viên có phải 100% nước ngoài không?

Giảng viên có phải 100% nước ngoài không?

Chương trình MBA có trợ giảng không?  
  • 28/11/2014

Chương trình MBA có trợ giảng không?

Chương trình MBA có trợ giảng không?

Thời gian đóng học phí  
  • 28/11/2014

Thời gian đóng học phí

Thời gian đóng học phí