Các hình thức đóng học phí ?  
  • 09/02/2015

Các hình thức đóng học phí ?

Các hình thức đóng học phí ?

Chương trình MBA có trợ giảng không?  
  • 28/11/2014

Chương trình MBA có trợ giảng không?

Chương trình MBA có trợ giảng không?

Hệ thống văn bằng do ai cấp?  
  • 28/11/2014

Hệ thống văn bằng do ai cấp?

Hệ thống văn bằng do ai cấp?

Giảng viên có phải 100% nước ngoài không?  
  • 28/11/2014

Giảng viên có phải 100% nước ngoài không?

Giảng viên có phải 100% nước ngoài không?

Thời gian học là bao lâu?  
  • 28/11/2014

Thời gian học là bao lâu?

Thời gian học là bao lâu?

Hình thức thi tuyển đầu vào phỏng vấn bằng ngôn ngữ gì?  
  • 28/11/2014

Hình thức thi tuyển đầu vào phỏng vấn bằng ngôn ngữ gì?

Hình thức thi tuyển đầu vào phỏng vấn bằng ngôn ngữ gì?

Thời gian đóng học phí  
  • 28/11/2014

Thời gian đóng học phí

Thời gian đóng học phí

Trong quá trình học, nếu anh/chị bận công việc thì có bảo lưu được không?  
  • 28/11/2014

Trong quá trình học, nếu anh/chị bận công việc thì có bảo lưu được không?

Trong quá trình học, nếu anh/chị bận công việc thì có bảo lưu được không?

Chương trình MBA có giống với chương trình du học tại chỗ không?  
  • 28/11/2014

Chương trình MBA có giống với chương trình du học tại chỗ không?

Chương trình MBA có giống với chương trình du học tại chỗ không?