TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (DBA)  

TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (DBA)

Chương trình đào tạo các nhà quản trị cấp cao chuyên nghiệp, nâng cao kiến thức và kỹ năng chiến lược và quản lý.

Đại học UCSI là Đại học trong top 220 trường Đại học của Châu Á năm 2016, top 2% các trường Đại học hàng đầu thế giới năm 2017 (theo xếp hạng của QS, Anh Quốc), liên tiếp là trường Đại học trong top 5 trong nhiều lĩnh vực đào tạo ở Malaysia (theo xếp hạng của MQR, Bộ giáo dục Malaysia). Chương trình đào tạo Tiến sĩ của UCSI đã được kiểm duyệt và cấp phép bởi Bộ Giáo dục Đại học Malaysia.


 

 

Sổ tay nghiên cứu sinh chương trình DBA UCSI, Malaysia  
  • 03/01/2023

Sổ tay nghiên cứu sinh chương trình DBA UCSI, Malaysia

Sổ tay chương trình DBA liên kết với Đại học UCSI (Malaysia)