TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (DBA)  

TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (DBA)

Đại học UCSI là Đại học trong top 220 trường Đại học của Châu Á năm 2016, top 2% các trường Đại học hàng đầu thế giới năm 2017 (theo xếp hạng của QS, Anh Quốc), liên tiếp là trường Đại học trong top 5 trong nhiều lĩnh vực đào tạo ở Malaysia (theo xếp hạng của MQR, Bộ giáo dục Malaysia). Chương trình đào tạo Tiến sĩ của UCSI đã được kiểm duyệt và cấp phép bởi Bộ Giáo dục Đại học Malaysia.