THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH  

THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trường Đại học UCSI được thành lập với tư cách là Viện Nghiên cứu máy tính Canada tại Petaling Jaya, Malaysia. Trường có ba cơ sở tại Kuala Lampur, Sarawak và Terengganu. Chín khoa tại trường cung cấp một phổ rộng các chương trình học tập khác nhau từ Dược, Y khoa và Điều dưỡng tới Âm nhạc, Đa phương tiện, Nghệ thuật Tự do và Anh ngữ. Đại học là nơi theo học của sinh viên quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia. UCSI có các thỏa thuận hợp tác với các trường đại học nước ngoài tại Úc, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Canada để cung cấp giáo dục chất lượng.