Thực Tập Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp	 
Chương Trình Tiếp Nhận Sinh Viên Thực Tập – Xuất Nhập Khẩu  
NIKE Manufacturing Talent Development Program 2019  
Masan Young Entrepreneur 2019	 
Unilever Future Leaders Programme 2019	 
Thực Tập Kinh Doanh Dịch Vụ Vé Máy Bay – Marketing Online