GIỚI THIỆU VỀ VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ISFM  

GIỚI THIỆU VỀ VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ISFM

Viện Đào tạo quốc tế (Viện ĐTQT) là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Tài chính – Marketing. Tiền thân của Viện ĐTQT là Trung tâm Hợp tác quốc tế (Center for International Cooperation - CIC) được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHTCM ngày 20 tháng 01 năm 2011. Đến ngày 27 tháng 12 năm 2018, Trung tâm Hợp tác quốc tế được đổi tên thành Viện ĐTQT theo Quyết định số 2399/QĐ-ĐHTCM để phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý và chiến lược phát triển của Trường Đại học Tài chính – Marketing trong thời kỳ mới.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH CỦA VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ISFM  
LIÊN HỆ ISFM  
  • 08/09/2022

LIÊN HỆ ISFM

LIÊN HỆ