Thông báo tuyển sinh chương trình Tiến sĩ (DBA) liên kết với ĐH UCSI khóa 04  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2021  
Thông báo tuyển sinh chương trình CLC và CTQT trình độ Đại học  
THÔNG BÁO ĐI HỌC LẠI CỦA TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LIÊN KẾT 2020  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LIÊN KẾT 2020

Thông báo tuyển sinh dành cho các chương trình Liên kết Quốc tế của Trường ĐH Tài chính - Marketing năm 2020, xét tuyển bằng hình thức học bạ. Kính mời Quý vị phụ huynh và các em học sinh theo dõi !

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ DBA, LIÊN KẾT ĐH UCSI, MALAYSIA  
TB SINH VIÊN IP: QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY  
  • 25/04/2019

TB SINH VIÊN IP: QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 205/QĐ-ĐHTCM ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing ban hành Quy định về chế độ chính sách đối với sinh viên chính quy.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2019  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT UCSI(KHÓA 01)  
  • 18/05/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT UCSI(KHÓA 01)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT UCSI(KHÓA 01)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - UNILEVER HỒ CHÍ MINH  
  • 03/05/2018

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - UNILEVER HỒ CHÍ MINH

Chương trình tuyển dụng “Giám sát mại vụ tài năng- CDFresh 2018”