THÔNG BÁO GIA HẠN XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ LIÊN KẾT QUỐC TẾ, DBA UCSI, KHÓA 04  

THÔNG BÁO GIA HẠN XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ LIÊN KẾT QUỐC TẾ, DBA UCSI, KHÓA 04

Thông báo về việc kéo dài thời gian đăng ký xét tuyển chương trình TIến sĩ Quản trị kinh doanh Liên kết Quốc tế, khóa 04

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu cuối năm 2020 chương trình LKQT  

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu cuối năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu cuối năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu năm 2020 chương trình LKQT  

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng đầu vào chương trình Cử nhân Liên Kết Quốc tế năm 2021  

Quyết định trao học bổng đầu vào chương trình Cử nhân Liên Kết Quốc tế năm 2021

Quyết định trao học bổng đầu vào chương trình Cử nhân Liên Kết Quốc tế năm 2021

TB đóng học phí đợt 3, chương trình Tiến sĩ QTKD Trường ĐH UCSI, Malaysia khóa 03  
  • 18/11/2021

TB đóng học phí đợt 3, chương trình Tiến sĩ QTKD Trường ĐH UCSI, Malaysia khóa 03

TB đóng học phí đợt 3, chương trình Tiến sĩ QTKD Trường ĐH UCSI, Malaysia khóa 03

Thông báo tuyển sinh chương trình Tiến sĩ (DBA) liên kết với ĐH UCSI khóa 04  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2021  
Thông báo tuyển sinh chương trình CLC và CTQT trình độ Đại học  
THÔNG BÁO ĐI HỌC LẠI CỦA TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LIÊN KẾT 2020  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LIÊN KẾT 2020

Thông báo tuyển sinh dành cho các chương trình Liên kết Quốc tế của Trường ĐH Tài chính - Marketing năm 2020, xét tuyển bằng hình thức học bạ. Kính mời Quý vị phụ huynh và các em học sinh theo dõi !