DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ BHYT NĂM 2023 KHÓA 2022, ĐỢT 1  
DANH SÁCH SINH VIÊN LIÊN KẾT KHÓA 2022 ĐĂNG KÝ BHYT NĂM 2023  
THÔNG BÁO GIA HẠN XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ LIÊN KẾT QUỐC TẾ, DBA UCSI, KHÓA 04  

THÔNG BÁO GIA HẠN XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ LIÊN KẾT QUỐC TẾ, DBA UCSI, KHÓA 04

Thông báo về việc kéo dài thời gian đăng ký xét tuyển chương trình TIến sĩ Quản trị kinh doanh Liên kết Quốc tế, khóa 04

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu cuối năm 2020 chương trình LKQT  

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu cuối năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu cuối năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu năm 2020 chương trình LKQT  

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng đầu vào chương trình Cử nhân Liên Kết Quốc tế năm 2021  

Quyết định trao học bổng đầu vào chương trình Cử nhân Liên Kết Quốc tế năm 2021

Quyết định trao học bổng đầu vào chương trình Cử nhân Liên Kết Quốc tế năm 2021

TB đóng học phí đợt 3, chương trình Tiến sĩ QTKD Trường ĐH UCSI, Malaysia khóa 03  
  • 18/11/2021

TB đóng học phí đợt 3, chương trình Tiến sĩ QTKD Trường ĐH UCSI, Malaysia khóa 03

TB đóng học phí đợt 3, chương trình Tiến sĩ QTKD Trường ĐH UCSI, Malaysia khóa 03

Thông báo tuyển sinh chương trình Tiến sĩ (DBA) liên kết với ĐH UCSI khóa 04  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2021  
Thông báo tuyển sinh chương trình CLC và CTQT trình độ Đại học