Quyết định quy định mức học phí năm 2023  
Thông báo cấp học bổng Thạc sĩ toàn phần của chính phủ Trung Quốc năm 2023  
  • 03/11/2023

Thông báo cấp học bổng Thạc sĩ toàn phần của chính phủ Trung Quốc năm 2023

Thông báo về việc cấp Hoc bổng Thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Trung Quốc năm 2023 tại Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh dành các cử nhân tốt nghiệp tại UFM

Thông báo tuyển sinh chương trình Cử nhân khoa học liên kết Đại học Concord, Khóa 01, Năm 2023  
Thông báo tuyển sinh chương trình Liên kết quốc tế, năm 2023  
DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ BHYT NĂM 2023 KHÓA 2022, ĐỢT 1  
DANH SÁCH SINH VIÊN LIÊN KẾT KHÓA 2022 ĐĂNG KÝ BHYT NĂM 2023  
THÔNG BÁO GIA HẠN XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ LIÊN KẾT QUỐC TẾ, DBA UCSI, KHÓA 04  

THÔNG BÁO GIA HẠN XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ LIÊN KẾT QUỐC TẾ, DBA UCSI, KHÓA 04

Thông báo về việc kéo dài thời gian đăng ký xét tuyển chương trình TIến sĩ Quản trị kinh doanh Liên kết Quốc tế, khóa 04

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu cuối năm 2020 chương trình LKQT  

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu cuối năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu cuối năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu năm 2020 chương trình LKQT  

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng học kỳ đầu năm 2020 chương trình LKQT

Quyết định trao học bổng đầu vào chương trình Cử nhân Liên Kết Quốc tế năm 2021  

Quyết định trao học bổng đầu vào chương trình Cử nhân Liên Kết Quốc tế năm 2021

Quyết định trao học bổng đầu vào chương trình Cử nhân Liên Kết Quốc tế năm 2021