THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ DBA, LIÊN KẾT ĐH UCSI, MALAYSIA  
TB SINH VIÊN IP: QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY  
  • 25/04/2019

TB SINH VIÊN IP: QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 205/QĐ-ĐHTCM ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing ban hành Quy định về chế độ chính sách đối với sinh viên chính quy.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2019  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT UCSI(KHÓA 01)  
  • 18/05/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT UCSI(KHÓA 01)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT UCSI(KHÓA 01)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - UNILEVER HỒ CHÍ MINH  
  • 03/05/2018

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - UNILEVER HỒ CHÍ MINH

Chương trình tuyển dụng “Giám sát mại vụ tài năng- CDFresh 2018”

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ UCSI (MALAYSIA), KHÓA 1  
  • 02/04/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ UCSI (MALAYSIA), KHÓA 1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ UCSI (MALAYSIA), KHÓA 1

LỊCH THI CUỐI KỲ HK2-1718  
  • 15/03/2018

LỊCH THI CUỐI KỲ HK2-1718

LỊCH THI CUỐI KỲ HK2-1718

LỊCH THI GIỮA KỲ HK2-1718  
  • 15/03/2018

LỊCH THI GIỮA KỲ HK2-1718

LỊCH THI GIỮA KỲ HK2-1718

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH HELP KHÓA 06  
  • 23/01/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH HELP KHÓA 06

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH HELP KHÓA 06

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP - Giữa kỳ  
  • 25/09/2017

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP - Giữa kỳ

Lịch thi HK1 Năm học 1718 HELP - Giữa kỳ